Betonghåltagning i Stockholm

04 mars 2021
jonas olsson

Betonghåltagning kräver både rätt kunskap och rätt utrustning. Inte sällan är det hårda material som granit, betong, sten, tegel och olika typer av metall som det behöver tas upp hål i. Ofta behövs håltagning för nya fönster och dörrar, trappräcken, men också för ventiler och rördragning. I riktigt stora byggprojekt i Stockholm kan det vara håltagning för hisschakt eller i det som ska bli trapphus. 

Då betonghåltagning är en så pass viktig del i ett byggprojekt gäller det att det blir rätt redan från början. Ett felborrat hål kan få förödande konsekvenser och leda till dyra merkostnader och förseningar. Detta i sin tur kan göra att boende eller verksamhet inte kan flytta in som planerat. Därför är det viktigt att anlita ett erfaret och seriöst företag med bred kunskapsbredd, vid betonghåltagning i Stockholm. Vilken teknik man använder beror på material och vad för slags håltagning som ska göras, men två av de vanligaste är betonghåltagning och väggsågning.

Viktigt att planera i god tid

All betonghåltagning måste noga planeras och ibland kan det även behövas ett bygglov, som exempelvis vid håltagning för ett nytt fönster i en fasad. För att inte riskera att bygget försenas gäller det att i god tid boka in det företag som ska utföra betonghåltagningen. Många företag blir uppbokade lång tid i förväg, framförallt de som är riktigt duktiga och erfarna.

Betonghåltagning kan kosta en hel del, men som privatperson har man möjlighet att nyttja ROT-avdraget på själva arbetskostnaden, så det går att komma ner i pris. Även om det är viktigt att också ta hänsyn till referenser kan det vara en god idé att jämföra priser genom att begära in en offert från några olika aktörer. Som med alla hantverkstjänster är det viktigt att man också skriver ett ordentligt avtal där det framgår vad som ska göras och hur mycket det ska kosta. 

Fler nyheter