Plåt som underlag

21 juli 2020
william eriksson

En körplåt är en massiv rektangulär metallplåt som man använder mycket inom bygg och anläggning. Användningsområdet är för att skapa ett mer hållbart och säkert underlag för såväl maskiner som personal. När man köper stål som körplåtar så gör man oftast det för att man arbetar med någon typ av byggnation. Där körs det med tunga anläggningsmaskiner på bar mark, gropar behöver täckas över eller något känsligt som brunnar behöver skyddas. Körplåten blir på det sättet ett skydd såväl för maskiner och personal som för marken som inte blir sönderkörd och förstörd.

 

Tjocklek och storlek

Att köpa stål i form av körplåtar innebär att man får ett rejält material som kommer hålla mer eller mindre i evighet. Körplåten kommer ganska snart börja visa tecken på rost men det är helt normalt och påverkar inte användningen. Med sin rejäla tjocklek på 30 mm är körplåten tillräckligt stark för att orka bära upp tyngden av de största anläggningsmaskinerna. Den ligger stadigt där man lägger den trots frekvent trafikering. När man köper stål i form av körplåtar så kan man välja mellan längderna 4000, 5000 eller 6000 mm där alla har bredden 2000 mm. Men eftersom det är metall så går det utmärkt att både kapa till mindre storlekar eller svetsa ihop till större körplåtar.

 

 

Hål för lyft

När man köper stål i form av körplåtar är det viktigt att tänka efter hur man ska kunna hantera körplåten genom lyft. Där kan man själv lämna önskemål om var man vill ha lyfthål i körplåten och även hur stora de ska vara. Hålen för lyftdon är inget som på något sätt påverkar körplåtens styrka men är däremot mer eller mindre ett måste för hanteringens skull. Har man köpt stålet själv så kan man också i efterhand själv korrigera ifall man önskar någon ändring på storleken eller annan modifiering av körplåtens form och storlek.

Fler nyheter