Slå tillbaka när svartmöglet anfaller

25 augusti 2020
Lily Hansen

Beroende på hur pedantisk man är kan kampen som pågår i badrummet hemma ske i varierande grad. Man kanske skrubbar och prövar det ena rengöringsmedlet efter det andra. Till slut står man ändå där och förtvivlat undrar varför man aldrig riktigt blir av med de där eländiga prickarna.

Kanske gör man ett svartmögeltest. Eller så rycker man bara på axlarna och tänker att lite svarta prickar i badrummet hör till och är något man får leva med. All natur går inte att tämja helt enkelt. Dessutom är det ändå ingen som ser hur det ser ut där bakom tvättmaskinen så då är det väl ingen fara. Eller?

 

Ta möglet på allvar

Svartmögel bildar giftig gas, så kallade mykotoxiner, som sprids i luften. Att andas in detta under en längre tid kan leda att man får problem med luftvägarna, till exempel astmabesvär, eller utvecklar allergier. Svartmögel är ett samlingsnamn på olika sorters svart mögel.

I hemmen börjar ett mögelangrepp ofta med några svartgröna prickar som sedan växer ihop till större runda kolonier av mögelprickar. Svartmögel trivs i fuktiga utrymmen såsom i badrum, kök och andra våtutrymmen, till exempel tvättstugor. Det luriga är att möglet inte alltid syns eftersom det även kan finnas på till exempel vinden eller i andra dolda fuktiga utrymmen.

 

 

Hur kan man bli av med svartmögel?

Första steget är att verkligen säkerställa att det rör sig om just svartmögel. Det kan man göra genom att använda något sorts mögeltest. Det finns olika sorters tester, som yt-test där man topsar synligt mögel. Men man kan även göra till exempel test av luftkvaliteten i ett hem för att undersöka förekomsten av mögel.

Därefter kan man skaffa lämpliga medel för att bekämpa möglet och även se över orsakerna till varför möglet uppstått. Kanske behöver en större sanering göras eller så räcker det med en avfuktare.

Fler nyheter