Välj rätt leksak till barnet utifrån ålder och utvecklingsbehov

25 juni 2021
Cecilia Olsson

Barns leksaker kan ha en större inverkan på dess utveckling än vad många tror. Leksaker behöver inte enbart handla om att barnet ska ha en rolig stund utan det kan även handla om att utveckla olika färdigheter såsom motorik, logisk tänkande, balans och problemlösning. Redan från då barnet är någon enstaka månad börjar lärandet och det finns därmed leksaker som är anpassade för att uppmuntra barnets utveckling från 0 års ålder. 

Hur ska man veta vilka leksaker som är utvecklande för barnet?

Det finns oändligt många leksaker på marknaden, så det kan vara långt ifrån lätt att veta vad man ska välja till sitt barn. På Lekakademin erbjuder de dock ett enkelt sätt att hitta pedagogiska leksaker till barn i alla åldrar. Lekakademin är en webbshop som startade år 2005 i Danmark med ambitionen att danska familjer skulle få smidig tillgång till leksaker som utvecklar barns färdigheter. Idag har verksamheten utvecklats och finns tillgänglig över hela Norden.  

Leksakerna som man hittar på https://lekakademin.se/ bidrar samtliga på ett eller annat sätt till en positiv utveckling hos barn. Sortimentet är noga utvalt och därmed finns enbart leksaker och redskap som utvecklar barns färdigheter samt är helt och hållet säkra för barnet att leka med. Man hittar bland annat leksaker som tränar motorik, koordination, balans, kreativitet, fantasi, problemlösning och mycket mer. 

Titta på åldersmärkningen på leksaker

För att man ska vara säker på att en aktuell leksak är säker för ens barn att leka med så är det viktigt att titta på åldersmärkningen. Små barn har en förmåga att stoppa allt de kommer över i munnen och det är därför viktigt att barnet inte får leka med leksaker som har för små delar. Åldersmärkningen är också bra för att leksaken inte ska vara för avancerad för barnet eller för enkel, det gör oftast inte leken lika rolig som den hade kunnat vara. 

Fler nyheter