Vem får spränga?

21 juli 2020
patrick pettersson

Som privatperson får man absolut inte skaffa dynamit och försöka spränga själv när man har sten eller berg i vägen på sin tomt. Även om man bygger sitt nya hus mitt ute i ödemarken, är det både farligt och förbjudet att mixtra med tunga sprängladdningar. Det är speciella företag med experter på alla typer av bergsprängning som gör jobbet. De har utrustning och specialkunskaper, och de kan professionellt bedöma vilken typ av sprängning som är det bästa valet med hänsyn till miljö och säkerhet.

 

Att spränga i staden

Miljöer och omgivningar kan skifta, och det finns många faktorer att ta hänsyn till när man gör sin planering. Bergsprängning i Stockholm har en lång tradition. Hela omgivningen är full av berg, och det kan sprängas för att ge plats åt bostadshus, men även vägar och järnvägar genom berget är aktuella där. Med hus i närheten, grannar som kan störas, och mark som kan vibrera, är det i vissa fall läge att inte spränga så att det smäller så mycket. Man vill komma igenom berget med så liten miljöpåverkan som möjligt. Kontakta en expert om du har planer på ett sprängningsarbete, så att det sker lagligt och säkert.

 

Många bra metoder

Exempelvis kan man spränga många små laddningar i stället för en stor, med lågbrisant sprängämne, och man kan också prova med så kallad snigeldynamit, expansivcement som utvidgar sig i små hål man i förväg har borrat i berget. Då spräcks berget tyst och utan att störa någon. Som sagt, experterna har all kunskap som behövs, och de sköter också efterarbetet på ett säkert sätt. Vibrationer från tåg och trafik får inte orsaka att stenar lossnar längre fram i tiden. Efter sprängning eller spräckning måste berget säkras, så att inte lösa block ramlar ner. Det kan ske med nät, bultar eller genom att spruta på betong.

 

Fler nyheter