Vikten av en regelbunden serviceplan för pumpen

19 september 2022
Helen Johansson

editorial

Håll din pump i gott skick

Om ditt företag eller hem är beroende av en pump för att flytta vatten vet du hur viktigt det är att hålla pumpen i gott skick. En välskött pump kan hålla i flera år, men om den inte servas regelbundet kommer den att gå sönder snabbt och orsaka alla möjliga problem. Det är därför det är så viktigt att ha ett regelbundet schema för pumpens service och hålla sig till det

imageVarför pumpar måste servas regelbundet

Pumpar utsätts för mycket slitage. De har rörliga delar som kan gå sönder, och de utsätts ständigt för vatten, vilket kan orsaka korrosion. Med tiden kommer allt detta slitage att ta ut sin rätt på en pump och den kommer så småningom att gå sönder. Ett regelbundet serviceprogram för pumpar hjälper till att förhindra detta genom att problem upptäcks tidigt och åtgärdas innan de orsakar allvarlig skada.

Dessutom måste pumparna servas eftersom de kan bli igensatta av smuts och skräp. Detta kan hända även om pumpen bara används ibland. När en pump blir igensatt fungerar den inte lika effektivt som den borde, vilket kan leda till högre energiräkningar. En servicetekniker rengör pumpen och får den att fungera som ny igen.

Slutligen behöver pumpar ibland justeras eller repareras på grund av förändringar i vattentillförseln. Om vattennivån i en brunn till exempel sjunker kan pumpen behöva sänkas så att den kan fortsätta att fungera som den ska. Dessa typer av justeringar görs bäst av en yrkesman som har erfarenhet av att serva pumpar.

En typisk pumpservice omfattar en visuell inspektion av pumpen, ett prestandatest, smörjning av rörliga delar och rengöring av filtret (om tillämpligt). Teknikern kontrollerar också tryckvakten och eventuella andra kontroller för att se till att de fungerar som de ska. Om det behövs några reparationer eller justeringar kommer teknikern också att ta hand om dessa.

En regelbunden serviceplan för pumpen är avgörande för att hålla din pump i gott skick. Utan regelbunden service kommer din pump att gå sönder snabbt och orsaka alla möjliga problem. En typisk pumpservice i Gävle omfattar en visuell inspektion av pumpen, ett prestandatest, smörjning av rörliga delar och rengöring av filtret (om tillämpligt). Teknikern kommer också att kontrollera tryckvakten och eventuella andra kontroller för att se till att de fungerar som de ska. Om det behövs några reparationer eller justeringar kommer teknikern också att ta hand om dessa. Tack för att du läste!

Fler nyheter