Vill du ha låga värmekostnader?

21 juli 2020
Lily Hansen

Vi bor i ett land där temperaturerna under stora delar av året inte når svindlande höjder. Självklart har detta konsekvenser, och kostnaden för uppvärmning av hemmet är en stor utgift för husägare. Under flera århundraden har många olika lösningar provats – en del med gott resultat och andra inte lika lyckade. Utvecklingen går som tur är framåt hela tiden.

Ett av de allra bästa och enklaste system som finns idag är bergvärme. Men vad är det och hur fungerar det egentligen? Jo, allt handlar om det vatten som finns under våra fötter. Långt under våra fötter, närmare bestämt. Bergvärme handlar om att cirkulera grundvatten.

 

Hur fungerar en bergvärmepump?
Att installera bergvärme är sällan något man som privatperson kan åstadkomma på egen hand. När specialisterna har gjort sitt blir det däremot fantastiska resultat. Till att börja med behöver man borra ett rejält hål – mellan 50-200 meter djupt – och föra ner en slang fylld med vätska som cirkulerar. Kort förklarat så pumpas varm vätska upp till fastigheten med en bergvärmepump och värmer sedan huset. Därefter cirkulerar vätskan ner igen för att åter värmas upp. På så vis åstadkommer man bergvärme i västerås. Lär dig mer på http://www.borrwik.se/.

 


Varför välja bergvärme?
Bergvärme har en rad fördelar man inte får med andra uppvärmningsmetoder. Bergvärme använder resurser som är förnybara och dessutom används samma resurs om och om igen. Det är ren energi som inte förorenar miljön. Efter själva installationskostnaden är utgifterna låga och pumpen kräver inte mycket underhåll. Någon gång per år behöver filter bytas men i övrigt är systemet ganska självgående. Är man väldigt kunnig kanske man fixar installationen själv, men de flesta föredrar att anställa experter. 

Hitta en erfaren firma och be om en offert. Sedan kan du låta dem utföra arbetet och slippa bekymren. Bergvärme är uppvärmning till låg kostnad och låg miljöpåverkan.

Fler nyheter