En kort översikt över vägmarkeringar

07 september 2022
Camilla Holmgren

editorial

Vägmarkeringar är en viktig del av förarutbildningen. De är också en av de viktigaste aspekterna av trafiksäkerheten. Vägmarkeringar används för att ange faror, ange var fordon ska stanna och varna förare för potentiella faror. I det här blogginlägget kommer vi att titta närmare på några av de vanligaste vägmarkeringarna och deras betydelser.

Stopplinjer

En av de vanligaste vägmarkeringarna är stopplinjen. Detta är en vit linje som målas över vägen vid korsningar och övergångsställen. Den är avsedd att visa för förare var de ska stanna sitt fordon så att de kan lämna företräde för fotgängare eller mötande trafik.

vägmarkeringar

Övergångsställen

Övergångsställen är en annan vanlig typ av vägmarkering. De markeras vanligtvis med två linjer: en heldragen vit linje och en streckad vit linje. Den heldragna vita linjen är tänkt att visa förarna att de ska lämna företräde för fotgängare som korsar vägen i det övergångsstället. Den streckade vita linjen är avsedd att visa fotgängare var det är säkert att gå över vägen.

Öar för fotgängare

Fotgängaröar är upphöjda områden i mitten av en väg som utgör en säker plats för fotgängare som korsar gatan. De markeras vanligtvis med gula linjer och/eller skyltar.

Cykelbanor

Cykelbanor är särskilda körfält på en väg som är avsedda att användas av cyklister. De markeras vanligen med en hel vit linje och/eller skyltar.

Taxibolag / taxistation

En taxi eller taxistation är ett område på en gata där taxibilar får vänta för att hämta passagerare. De är vanligtvis markerade med en skylt och/eller en gul linje.

Parkeringsförbud

En parkeringsförbudszon är ett område där parkering inte är tillåten. De markeras vanligtvis med skyltar och/eller röda linjer.

Slutsats

Vägmarkeringar spelar en viktig roll för förarutbildning och trafiksäkerhet. Genom att förstå några av de vanligaste vägmarkeringarna kan du bli en mer informerad och säkrare förare. nästa gång du är ute på vägarna, titta närmare på markeringarna och se om du kan identifiera vad de betyder! Om du behöver köpa vägmarkeringar finns Svevia (https://www.svevia.se/vagmarkering) för att hjälpa dig.

Fler nyheter