Välja rätt åtgärd på rörinspektion.nu

03 oktober 2020
patrick pettersson

Ibland är det svårt att veta ifall det är hönan eller ägget som kommer först. Även när det gäller sådana saker som utförs på rörinspektion.nu. För ibland kan det vara bäst att börja med en inspektion som sedan kan leda till en stamspolning eller ett stambyte. Men det kan även vara så att man efter ett stambyte behöver en stamspolning som kan leda till att man gör en rörinspektion för att dubbelkolla att allt fungerar som det ska.

Om det låter rörigt så är det inget man behöver oroa sig för. De som arbetar inom området vet precis när och hur avlopp och avloppsstammar ska skötas om på bästa sätt. Så det är bara att skicka ett mejl eller slå en signal, och sedan kan man luta sig tillbaka och känna sig fullkomligt trygg och lugn.

 

Rådgivning på distans

När man kontaktar ett företag som arbetar med rörinspektioner så brukar man få en hel del frågor som lite grann liknar ett läkarbesök. Fast inte lika ingående. Man kan få frågan om det är ett problem och i så fall vad problemet består av. Hur länge problemet funnits. Hur det låter, känns, luktar och fungerar. Och en hel del annat liknande.

Med hjälp av svaren kan sedan rörinspektören lättare ge råd och planera för vilken åtgärd som kan tänkas behövas. Det kan spara både tid och pengar om man är förberedd för vad som ska göras hos kunden. Men även som förberedelse ifall man behöver utföra fler åtgärder inom en snar framtid.

 

 

Arbeta bra tillsammans

Vid en rörinspektion så brukar man arbeta ensam. Det gör att det är ännu viktigare att man får allt stöd man behöver från företaget och kollegorna om det behövs. Men om behov av enklare assistans skulle uppstå på plats så kan man som kund också rycka in för att underlätta arbetet.

Fler nyheter